Esteu aquí

Connectant projectes per transformar maneres de fer

divendres, 19 febrer, 2021 - 09:30

El Programa Interseccions s'organitza de forma viva i orgànica afavorint la creació de contextos de treball col·laboratius. Les persones i professionals implicades, any rere any, fan possible el desplegament dels projectes apostant per la connexió en els diferents espais de pràctica i aprenentatge de la ciutat. En aquest sentit, el programa proposa una metodologia de treball que potencia la convergència de visions, objectius i interessos de les diferents persones i comunitats implicades.

Equips docents i d'educadors/es

Educadores, dinamitzadores i docents són els professionals implicats en el programa i que treballen de manera conjunta per desplegar projectes a les aules d'escoles i instituts, espais dels centres cívics i biblioteca, entre d'altres. Mitjançant l'intercanvi de coneixements i experiències entre aquests agents educatius es construeixen propostes motivadores i experiencials perquè les persones practicants i aprenents puguin adquirir nous coneixements propiciant un context facilitador, proper i adaptat a les necessitats de cada grup i persona que hi participa.

Així doncs, els equips docents i d'educadors es troben de forma recurrent per intercanviar i preparar sessions i en alguns casos treballen des de la codocència. A partir d'aquest treball conjunt plantegen diferents accions per assolir els objectius curriculars, connectades amb l'entorn, procurant que aquestes esdevinguin rellevants i significatives per a l'alumne/a.

Aquest treball en comú entre professionals diversos permet enriquir les propostes, suma coneixements i experteses, i afavoreix compartir informació sobre l'alumnat. D'aquesta manera es té en compte la diversitat d'interessos i necessitats del grup classe amb el qual es treballa i, a la vegada, es dona més protagonisme a la veu de l'alumne/a en el disseny de les accions que es faran a l'aula. A més, la col·laboració entre professionals supera l'espai d'aula, implicant-se i compartint espais i moments de la vida d'escoles, instituts, centres cívics, etc.

El paper del coordinador/a de projecte i d'àmbit

A més a més dels educadors i docents que fan un treball directe amb alumnat i ciutadania són rellevants també les coordinacions dels projectes i les coordinacions d'àmbit (anglès, lectura, educació artística, coneixement científic tècnic i digital i coneixement de la ciutat) que s’ocupen d’una tasca significativa en el desplegament de les accions del programa Interseccions en un marc de col·laboració i cooperació.

Per un costat, les persones coordinadores de projecte coneixen de molt a prop el què ocorre a la pràctica en els diferents centres. Fan seguiment per veure si els projectes s'adeqüen als objectius marcats, recollint i escoltant les propostes i demandes que poden incorporar-se en els projectes. Alhora tenen un paper fonamental per proporcionar les cures necessàries al conjunt de professionals que coordinen. A més, la coordinadora és una figura facilitadora de connexions entre espais i temps, promovent la continuïtat del treball en horari lectiu en el temps no lectiu i facilitant que el treball que es desplega a l'aula pugui prosseguir en un equipament de ciutat, entre d'altres. També s'encarrega de crear nexes i ponts entre projectes de manera que amb el seu treball es materialitzen col·laboracions entre comunitats de la ciutat i, per tant, els projectes s'enriqueixen i adquireixen major dimensió de ciutat.

Per altre costat, la coordinació d'àmbit té una funció de promoció de la participació plena i la interrelació de les diferents persones i comunitats vinculades als diferents projectes, entorns d'aprenentatge i laboratoris de l'àmbit. Les coordinadores d'àmbit s'encarreguen de vehicular els objectius i interessos de les comunitats implicades mitjançant la creació d'espais que incentiven el coneixement i reconeixement entre agents, tot afavorint la cocreació, el codisseny i la col·laboració continuada en les accions que es desenvolupen. D'aquesta manera tenen un paper fonamental perquè es despleguin projectes i altres accions sota un marc comú metodològic de programa amb les premisses de corresponsabilitat, sostenibilitat, innovació i on totes les parts es coneguin i reconeguin.

Així doncs, la funció de les coordinacions està vinculada a la generació de connexions i a la mediació  entre els diferents agents vinculats als projectes, als àmbits i al mateix programa Interseccions. El paper que tenen les coordinadores és de gran importància, especialment en la dimensió de treball en xarxa dels projectes, donat que, des de la seva visió transversal, poden identificar estratègies, dificultats i també interessos comuns que poden aportar en els diferents espais de coordinació així com en els entorns d'aprenentatge on participen.

Compartir

Noticies relacionades

dimecres, 28 juliol, 2021 - 11:00

El Fòrum de les ciutats amb el Consell de Formació Professional denuncia la manca de places per al curs 2021-2022.

El Fòrum de ciutats amb Consell de la Formació Professional està conformat...
 piromusical_festa_major.jpg

dimecres, 28 juliol, 2021 - 10:30

La Festa Major es prepara adaptada a la pandèmia

Ajuntament i entitats treballem en una Festa Major diferent, ajustada a les...

dimarts, 27 juliol, 2021 - 11:15

Al setembre, la Trobada de Dones arriba a la seva 18a edició

El format serà presencial i es realitzaran activitats des del 14 al 20 de...