Esteu aquí

El Servei d’Ajuda a Domicili surt del mercat lucratiu i passa a ser públic

L’Ajuntament prestarà directament el servei mitjançant la Fundació S21, entitat pública del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

divendres, 26 febrer, 2021 - 08:15

L'Ajuntament del Prat ha assumit la prestació directa del Servei d’Ajuda a Domicili, també conegut com Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). En lloc de treure a concurs l’explotació del SAD entre les empreses privades del sector que treballen amb ànim de lucre, com s’ha fet els darrers anys, l’Ajuntament prestarà directament el servei mitjançant un encàrrec de gestió a la Fundació S21, entitat pública integrant del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya . La Fundació S21 va assumir la prestació del servei el passat 1 d’octubre i el nou model entrarà en funcionament el 15 de març pròxim. L’encàrrec a la Fundació S21 es revisarà anualment.

Objectius del canvi de gestió

Amb aquest canvi de gestió del SAD del Prat, l’Ajuntament persegueix cinc objectius principals

- Millorar la qualitat del servei, fent-lo més àgil, eficaç i descentralitzat, reduint el nombre d’incidències i incrementant el grau de satisfacció de les persones usuàries.

- Millorar les condicions laborals dels i les professionals per dignificar i reconèixer la seva tasca, tot augmentant-ne l’estabilitat, disminuir el grau d’absentisme i augmentar el nombre de jornades completes reduint-ne les parcials.

- Millorar la comunicació amb les persones usuàries i les seves famílies.

- Coordinar-se i treballar conjuntament amb els centres d’atenció primària de salut (CAP) de la ciutat, amb el Departament Municipal d’Educació i amb altres serveis socials, per evitar duplicitats, millorar l’atenció i optimitzar els recursos.

- Treballar en el marc comunitari, de manera que l’atenció a les persones vulnerables surti de l’àmbit del domicili i s’estengui cap a la comunitat, per tal de combatre la soledat i l’aïllament.

Mantenir l’autonomia i la vida social de les persones usuàries

El nou SAD treballa amb els conceptes d’illes socials i zones de proximitat. Es tracta de posar la persona usuària al centre, amb l’objectiu de mantenir al màxim la seva autonomia i les seves relacions socials i vincles afectius (família, amistats i, també, professionals de les cures). Per aconseguir aquests objectius, els serveis a domicili es planificaran amb la freqüència i durada adients en cada cas, es passarà de tenir un/a sol/a professional de referència a tenir-ne un equip, i es millorarà la comunicació amb la persona usuària i el seu entron per facilitar la resposta ràpida davant de situacions sobrevingudes. La divisió del SAD del Prat per zones de proximitat (Marina, Sant Cosme, Centre i Ribera Baixa) i per equips d’intervenció facilitarà aconseguir aquests objectius.

La implantació dels equips d’intervenció és un dels canvis més importants en l’organització del SAD. Aquests equips es distribuiran per la ciutat en funció del volum de persones usuàries de cada zona, i estaran formats per professionals d’atenció  directa, professionals de suport i coordinadors/es tècniques i de gestió.

En compliment del PAM i de l’estratègia de reconstrucció

La millora del SAD dona compliment al Plad’Actuació Municipal (PAM) d’aquest mandat, i també a l’estratègia de reconstrucció, que defensa que, ara més que mai, arran de la pandèmia de la covid i a la llum de l’experiència,
cal aprofundir en la transformació de les cures a la gent gran i vulnerable.

Compartir

Noticies relacionades

dilluns, 19 abril, 2021 - 14:00

La gent gran del Prat tindrà el seu particular “Temps de flors”

Enguany, degut a les restriccions establertes per la pandèmia de la Covid-19, el Programa de Lleure de la Gent Gran no podrà dur ...

dilluns, 19 abril, 2021 - 09:45

Les activitats d’estiu infantils i juvenils tornen adaptades al context sanitari

Caldrà torna a seguir diferents mesures de protecció per fer unes activitats...

dilluns, 19 abril, 2021 - 07:30

Taller de sensibilització envers el rentat de mans, el 5 de maig

Salveu vides: renteu-vos les mans, lema d'enguany amb motiu del Dia Mundial d...