Dades obertes

El projecte de dades obertes  té per objectiu posar a disposició de la societat les dades que gestiona l'administració pública en formats fàcils de reutilitzar. Qualsevol ciutadà o empresa pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades generant nous serveis. Això també permet que l’administració pública millori en transparència i govern obert, alhora que fomenta la generació de riquesa mitjançant una gestió intel·ligent dels recursos (govern intel·ligent).

Accediu al web de Dades Obertes de l'Ajuntament del Prat