Amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i la reactivació econòmica, l'Ajuntament del Prat ofereix una línia d’ajuts a les persones desocupades que posin en marxa un projecte en règim de cooperativa o societat laboral.

 

  • Estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de sol·licitar l'ajut.
  • Haver-se donat d’alta al Règim Especial del Treball Autònom (RETA) a partir de l’19 d'abril de 2019.
  • Desenvolupar l'activitat econòmica al Prat de Llobregat*.
  • Disposar d'un pla d'empresa validat pel Centre Local de Creació d'Empreses del Centre de Promoció Econòmica.
  • Participar en alguna de les accions formatives, tallers o jornades de networking que proposi el personal tècnic del CLSE.
  • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

*No se’n poden beneficiar aquelles persones que hagin exercit la mateixa activitat o una de similar, en règim de treball autònom o per compte propi, en els 6 mesos anteriors a la data d’alta al RETA.

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic elpratempren@elprat.cat, trucant al telèfon 93 478 68 78 o dirigint-vos presencialment al Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

L'import final de la subvenció serà del 80% de les despeses degudament justificades, amb un màxim de 4.000 €

L'import de la subvenció s'abonarà un cop aprovat l'atorgament definitiu.

 

Despeses subvencionables

Despeses necessàries per a la posada en marxa de l'activitat (inversions), quotes RETA i despeses d'arrendament associades als locals o despatxos (la data de les factures ha de ser d'un període comprès entre els 3 mesos anteriors a l'alta al RETA i els 3 mesos posteriors).

Fins al 31 de maig de 2020

Les sol·lictud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament: seu.elprat.cat

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. 

Exempció de tributació per inici d'activitat

 

Documents relacionats

Bases Programa El Prat Emprèn (pdf - 295836 bytes)

Convocatòria subvencions per empendre (pdf - 233240 bytes)

Díptic del pla de mesures 2020 (pdf - 926176 bytes)