Ajuts municipals a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur del Prat de Llobregat.

El període de presentació de sol·licitud d'aquesta convocatòria va del 27 de febrer al 31 d’octubre de 2020.

 

Requisits per a les empreses:

 • Persones físiques o jurídiques que tinguin un centre de treball o domicili social i/o fiscal al Prat de Llobregat
 • No hagi acomiadat treballadors improcedentment els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual es sol.licita la subvenció
 • No hagi contractat en els últims 3 mesos a la persona proposada; excepte les transformacions de contractes temporals a indefinits
 • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

Requisits contractats:

 • Persones desocupades registrades a l'OTG com a demandants d’ocupació, en situació d’atur abans del contracte
 • Empadronades al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos de residència a la data d’inici del contracte

 

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic cpeempreses@elprat.cat, trucant al telèfon 93 478 68 78 o dirigint-vos presencialment al Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

Només es subvencionaran contractes formalitzats a partir de l'1 de novembre de 2019 i que siguin d'un mínim d'un any a temps complet i  amb una retribució mensual mínima bruta de 1.000€, més el prorrateig de les pagues extraordinàries

 

Import de la subvenció

 • 2.000 € per contractes d’un any
 • 2.000€ per transformacions de contractes temporals a indefinits
 • 3.000€ per transformacions de contractes temporals a indefinits, per a persones en situació d'atur de llarga durada^, dones, majors de 45 anys o joves menors de 29 anys.
 • 4.000€ per contractes indefinits
 • 5.000€ per contractes indefinits, quan la persona contractada estigui en situació d'atur de llarga durada*, sigui dona, sigui major de 45 anys o menor de 29 anys.

 

*Es considerarà 'persona aturada de llarga durada' sempre que no hagi treballat més de 90 dies en els 365 dies previs a la contractació

 

S’estableix un període voluntari de justificació al sisè mes de contracte que permet rebre el 50% de la subvenció i un període obligatori al dotzè més de contracte que permet rebre el 100% de la subvenció (o el 50% restant en el cas d'haver justificat els primers sis mesos)

 

En qualsevol cas, el termini de presentació de la justificació anual serà de 4 mesos, a partir de la finalització dels 12 primers mesos de contracte.

Fins al 31 d’octubre de 2020

Les sol·lictud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament: seu.elprat.cat

Altres ajuts

Ajudes del Programa Fem Ocupació per a Joves

L’objectiu del programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur que disposin del títol de l’ESO, de batxillerat o d’un CFGM, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants. VEURE FITXA.

 

Ajudes del Programa 30Plus

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur que tinguin 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys, i que tinguin un baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la for­mació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants. VEURE FITXA

 

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat també es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. En aquesta línia, s'articulen exempcions i bonificacions diverses:

Temes relacionats

Empreses que busquen personal

Servei d'intermediació entre l'oferta i la demanda.

Pràctiques en empreses

Suport a l’empresa en l’oferta de pràctiques no laborals i en la recerca de perfils.

Programes de suport i innovació per a l'empresa

Punt d'informació sobre serveis i recursos destinats a fomentar la consolidació empresa...

Formació empresarial

Accions formatives per a la capacitació en gestió empresarial.

Programa de treball i formació: 30 Plus

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur...

Reempresa - El traspàs d’un negoci

Servei d’assessorament adreçat a les persones que intervenen en el procés de traspàs d...

Zones d'activitat econòmica

Mapa i característiques de les diferents zones d’activitat econòmica del municipi.