ShowCooking amb les tres tapes més votades i les tres tapes més gastronòmiques del QuintoTapa Pota Blava 2019, amb Tacolmado, La Penúltima i Ona nuit