Esteu aquí

Guia de la Ciutat

Serveis

Buscant serveis...
Dispositiu de suport inserció laboral

Dispositiu de suport per a col·lectius amb dificultats d'inserció

Servei per donar suport en la cerca de feina a persones amb especials dificultats.

Banc d’instruments

L'Escola d'Arts en Viu lloga per als seus alumnes tot tipus d’instruments.

Residències tècniques

El Teatre Modern ofereix residències tècniques a les companyies de teatre i dansa.

Assajos de companyies de teatre

El Teatre Modern us obre les portes per poder assajar-hi!

modern_mobilitat

Servei per a persones amb mobilitat reduïda

Accés garantit per a les persones amb mobilitat reduïda.

Servei d'impressió i escàner

Servei d'escàner de la Biblioteca per copiar documents i impressió dels mateixos.

Serveis en línia

Des de casa ja podeu realitzar tota mena de tràmits relacionats amb la Biblioteca.

Avantatges del carnet

Conegueu i aprofiteu tots els descomptes que us ofereix el carnet de la Biblioteca!

wifi

Wi-Fi

Connecteu-vos a Internet amb les dues línies Wi-Fi de la Biblioteca!

Bústia de retorn

La bústia de retorn us facilita la devolució de documents: no tanca mai!

Préstec de documents

Amb el servei de préstec teniu a l’abast tot tipus de documents.

Intercanvi de llibres. Servei cancel·lat fins nou avís per seguretat sanitària.

Intercanvi lliure i gratuït de llibres de segona mà, al vestíbul del Cèntric.

Informació al taulell

La Biblioteca és un servei públic municipal obert a tothom que garanteix l’accés a la informació.

Aplicació Mòbil Seguretat Ciutadana

Aplicació Mòbil Seguretat Ciutadana

Eina de connexió entre ciutadania i Policia Local.

Espai per al desenvolupament de projectes digitals

Espai d'assessorament per a projectes que requereixen de suport tecnològic.

Servei de formació i assessorament per a entitats

Acompanyament integral al teixit associatiu de la ciutat.

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Campionat Scrabble

Cessió d’espais a entitats

Fora de l’horari lectiu, s’ofereixen els espais dels centres educatius públics del municipi per a la

Espai de recerca de feina per a joves

Servei d'Acompanyament a Joves (SAJ)

Programes d’empoderament juvenil en l’àmbit formatiu, professional i personal.

Escola bressol El Cabusset

Servei d’acollida

Ampliació horària de les bressol, tant al matí com a la tarda, per afavorir la concilicació.

Descans i menjador

Servei d'alimentació i descans La Granota

Basat en una alimentació saludable i l’adquisició d’hàbits.

Descans i menjador

Servei d'alimentació i descans El Cabusset

Basat en una alimentació saludable i l’adquisició d’hàbits.

Descans i menjador

Servei d'alimentació i descans La Blaveta

Basat en una alimentació saludable i l’adquisició d’hàbits.