Esteu aquí

Guia de la Ciutat

Serveis

Buscant serveis...
Pràctiques en empreses

Pràctiques en empreses

Suport a l’empresa en l’oferta de pràctiques no laborals i en la recerca de perfils.

Reempresa - El traspàs d’un negoci

Servei d’assessorament adreçat a les persones que intervenen en el procés de traspàs d’una empresa.

Servei de creació d'empreses

Conjunt de serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa.

Prepareu el pla d’empresa

Servei de tutoria individualitzada per valorar la viabilitat d’un projecte empresarial.

Punt de partida per emprendre

Servei d’informació a les persones emprenedores sobre els recursos i serveis que tenen al seu abast.

Acrediteu la vostra experiència laboral

Servei per acreditar competències adquirides a la feina o en l’educació no formal.

Club de feina

Club de feina

Espai físic on podeu buscar feina de manera activa i autònoma.

Empreses que busquen personal

Servei d'intermediació entre l'oferta i la demanda.

Persones que busquen feina

Persones que busquen feina

Servei per inscriure’s a ofertes de treball segons el perfil professional.

Servei local d'ocupació

Servei Local d'Ocupació

Servei públic de suport a persones que busquen feina i empreses que busquen personal.

Orientació laboral

Servei d’acompanyament i assessorament per a persones que busquen feina.

Control sanitari de les piscines d'ús públic

Vigilància sanitària mensual de les piscines d'ús públic.

Control i prevenció de la legionel·la

Servei de control sanitari de la legionel·la.

Vigilancia alimentaria

Vigilància alimentària

Servei de control sanitari d'establiments d'alimentació i de menjadors col·lectius.

Registreu el vostre animal de companyia al cens municipal

Servei de registre d'animals de companyia al cens municipal.

Heu perdut o trobat una mascota?

Servei de recollida, custòdia i retorn d'animals perduts.

Neteja d'orins

Servei de neteja d'orins de gos a les parets i el mobiliari urbà.

Neteja de grafits

Servei de neteja de grafits.

Recollida d'oli de cuina usat

Servei de recollida d'oli de cuina usat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida de mobles i estris vells.

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.

Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

Servei de mediació per a persones en risc de perdre l’habitatge per l’execució d’una hipoteca.