Esteu aquí

Opinió Partits polítics

En aquesta pàgina es pengen mensualment les opinions dels i les portaveus dels grups polítics municipals, extretes de l’espai de què disposen a la revista municipal “el Prat”. En aquest espai, cada grup polític municipal pot exposar, a mode de columna periodística d’opinió, els seus punts de vista, reflexions, propostes, explicacions o denúncies respecte dels temes que, lliurement, considerin més interessants, tant de la política municipal com d’altres àmbits.

Buscant cursos...

Gener 2021

Un Nadal difícil

Alba Bou Jordà

Gener 2021

Marta

Juan Pedro Pérez Castro

Gener 2021

Por fin se acaba el 2020

Antonio Miguel Ruiz Redondo

Gener 2021

Esperanza

Carmelo Declara Merino