Reforç escolar

Reforç escolar

Classes de castellà

Classes de castellà

Objectiu del projecte

El Centre de Promoció Social Francesc Palau és una  associació privada sense ànim de lucre en què s’atenen persones de diferents edats i situacions. Es prioritza la promoció de la dona i l'atenció d'aquelles persones amb més risc d'exclusió social.

El Centre s’organitza i actua des del voluntariat, ja que és una bona manera d’entendre i potenciar la solidaritat i la participació de tothom en la millora de les estructures socials.

Tot i que la tasca prioritària del Centre és en relació amb persones adultes, es considera necessari complementar-la amb un espai d’atenció a infants i preadolescents amb el Projecte del Reforç Escolar.

Objectius:

  • Recolzar el procés educatiu dels nens i nenes que participen en el reforç, tot elaborant un pla individualitzat de treball que tingui en compte les necessitats de cada infant. Això es fa en coordinació amb els tutors escolars i els educadors socials.
  • Reforçar el sentit de responsabilitat i la valoració personal partint del descobriment i desenvolupament de les pròpies capacitats. Potenciar la creativitat i les habilitats socials de cada infant.
  • Ensenyar i practicar tècniques perquè puguin adquirir hàbits d’estudi positius.
  • Formar en valors, partint del fet de la diversitat cultural dels nens i nenes que participen en el reforç.

Entitat organitzadora

Centre de Promoció Francesc Palau.

Tasca i dedicació de la persona voluntària

Acompanyar, en horari de tarda, els alumnes en les seves tasques escolars (deures, treballs o exàmens) i reforçar, amb materials dels que disposa l'entitat, aquells aspectes i matèries en què tenen més dificultats. Sempre amb l'acompanyament de persones que porten anys desenvolupant aquesta tasca.

Activitats:

  • Repàs dels continguts educatius escolars.
  • Pràctica de tècniques d’estudi.
  • Ús de la informàtica aplicada a l’ensenyament.
  • Activitats lúdiques i creatives.    
  • Sortides lúdiques i culturals.   

A qui s’adreça?

A persones adultes i responsables que es puguin comprometre durant tot el curs escolar amb l'entitat amb formació universitària o assimilable.

Com s’hi pot accedir?

Si hi teniu interès, podeu posar-vos en contacte amb el Punt de Voluntariat, a través del correu electrònic voluntariat@elprat.cat, del telèfon 93 379 00 50 (extensió 5600), o presencialment a l’equipament Cases d’en Puig.

Entitats relacionades

Centre de Promoció Social Francesc Palau

C. de Cadaqués 0002-0016, H 02 01
Tel: 933793631 | Web | Mail | Twitter | Facebook

Altres propostes per fer voluntariat

Alfabetització amb Saó-Prat

Ajuda a persones nouvingudes a aprendre la llengua i conèixer l'entorn on viuen.

Formació amb Saó-Prat.

Col·labora donant suport a les diferents formacions que realitza Saó-Prat.

Punt de Voluntariat

Espai d’informació i orientació per a entitats i ciutadania en matèria de voluntariat.